Gylling Vandværk
I Gylling findes godt vand
Name: 2014-09-23 10.42.51.jpg.
Name: 2014-09-23 10.44.08.jpg.
Name: 2014-09-23 10.45.03.jpg.
Name: 2014-09-23 11.03.05.jpg.
Reduktion af vandafledningsbidraget

I tilfælde af ledningsbrud kan der ske en reduktion af vandafledningsbidraget i henhold til Odder Spildevands regler. Der er i praktis en selvrisiko på 170 m³.

4.8 Ledningsbrud
I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget.

Selvom et vandværk ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der efter en konkret vurdering og skriftlig ansøgning til Odder Spildevand ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken.

Dokumentation/erklæring skal afgives af autoriseret vandmester, hvor det samtidigt dokumenteres, at skaden er udbedret.

Reduktion gives kun ved pludselig opstået skade på en installation, der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt og inden for indeværende eller det seneste forbrugsår.

Vandforbruget fastsættes til gennemsnittet af de sidste 5 års vandforbrug, dog minimum 170 m³.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gylling Vandværk Amba.
Søbyvej 8, 8300 Odder
mail: karllambert@mail.dk
Telefon 86 55 16 74 / 20 43 25 74
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net