Gylling Vandværk
I Gylling findes godt vand
Name: 2014-09-23 10.42.51.jpg.
Name: 2014-09-23 10.44.08.jpg.
Name: 2014-09-23 10.45.03.jpg.
Name: 2014-09-23 11.03.05.jpg.
Takster

Takstblad for 2024


Anlægsbidrag:

Hovedanlægsbidrag
Ledningsbidrag

kr.
Excl. moms
12.000,00
9.000,00
kr.
Incl. moms
15.000,00
11.250,00
Ledningen føres frem til skel, eller overgang fra dyrket jord til have eller gårdsplads.
Måler placeres efter aftale max. 1 m inde på grunden og skal være tilgængelig (må ikke tildækkes).
Ledningsbidrag indeholder målerbrønd, måler og 10 meter stikledning.
Evt. yderligere stikledning efter tilbud.

Fast driftsbidrag:
Målerleje
Fast afgift pr. boligenhed
Fast afgift pr. erhvervsenhed

Variable driftsbidrag:
Vandforbrug kr/m³
Vandafgift (statsafgift) ** - kr./m³
Driftsbidrag incl. afgift - kr/m³


494,00
988,00
988,00


3,30
6,37
9,67

617,15
1.235,00
1.235,00


4,13

12,08
Vand til Brandslukning afregnes som driftsbidrag incl. afgift
Ansvaret for betaling for vandforbruget påhviler ejeren af ejendommen.
** Reguleres efter staten takster

Flytteopgørelse via mail
Flytteopgørelse pr. post

132,00
165,00
150,00
206,25
Flytning kan meldes på Gyllingvand.dk/kontakt/meld-flytning, eller evt. af ejendomsmægler.
Slutopgørelse mellem nuværende ejer og Gylling Vandværk afregnes særskilt.
Ny ejer modtager a/c opkrævning som slutafregnes 1. gang årlig (31/10)

Gebyrer:
1. rykkerskrivelse
2. rykkerskrivelseVandforbindelsen afbrydes 5 dage efter forfaldsdato for 2. rykker.

Åbne- og lukkebesøg (excl. moms og udlæg)


100,00
100,00


3000,00
Morarenter i henhold til renteloven.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gylling Vandværk Amba.
Søbyvej 8, 8300 Odder
mail: karllambert@mail.dk
Telefon 86 55 16 74 / 20 43 25 74
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net