Gylling Vandværk
I Gylling findes godt vand
Name: 2014-09-23 10.42.51.jpg.
Name: 2014-09-23 10.44.08.jpg.
Name: 2014-09-23 10.45.03.jpg.
Name: 2014-09-23 11.03.05.jpg.
Takster

Takstblad for 2020


Anlægsbidrag:

Hovedanlæg
Ledningsbidrag

Ledningen føres frem til skel eller overgang fra dyrket jord til have eller gårdsplads. Målerbrønd og måler incl. 10 meter stikledning er medregnet. Evt. overskydende ledning efter tilbud.

kr.
Excl. moms
9.000,00
7.000,00
kr.
Incl. moms
11.250,00
8.750,00
Driftsbidrag:
Fast afgift pr. afregningsmåler / år
Driftsbidrag - variabel afgift pr. m³


750,00
2,00

937,50
2,50

Statslige afgifter:
Afgift pr. ledningsført vand (stat) + grundvandskortlægning kr./m³
Driftsbidrag inkl. statslige afgifter kr./m³
Vand til brandslukning kr./m³

Ansvaret for betaling for vandforbruget påhviler Ejeren af ejendommen.


6,37
8,37
8,37

7,93
10,43
10,43
Gebyrer:
1. rykkerskrivelse
2. rykkerskrivelseVandforbindelsen afbrydes efter 2. rykkerskrivelse

Åbne- og lukkebesøg (excl. udlæg og administrationsbidrag)
Flyttebidrag (flytteopgørelse)

100,00
50,00


1500,00
150,00


187,50
Beløbet overføres og afregnes med den nye bruger.
Ved salg af ejendom afregnes vandopgørelse over refusionsopgørelse (advokat) eller intern sælger/køber.
Gylling Vandværk laver kun 1 vandafregning pr. ejendom pr. år.
Gylling Vandværk hjælper gerne med at beregne beløb til refusionsopgørelse, som sendes via mail til sælger/advokat.
Administrationsbidrag – 10 % – min.
Morarenter i henhold til renteloven.
100,00
125,00

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gylling Vandværk Amba.
Søbyvej 8, 8300 Odder
mail: karllambert@mail.dk
Telefon 86 55 16 74 / 20 43 25 74
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net