Gylling Vandværk
I Gylling findes godt vand
Name: 2014-09-23 10.42.51.jpg.
Name: 2014-09-23 10.44.08.jpg.
Name: 2014-09-23 10.45.03.jpg.
Name: 2014-09-23 11.03.05.jpg.
Meld flytning
Udfyld venligst nedenstående formular i tilfælde af ejerskifte.
Bemærk: det er altid EJER af ejendommen, som afregningen vil blive fremsendt til.Ejer / lejer må selv afregne indbyrdes.
Vandværket vil på anmodning udfærdige en flytteopgørelse.Vandafgiften afregnes kun een gang årligt med vandværket.Forbrugernummer er anført på opkrævningerne.

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gylling Vandværk Amba.
Søbyvej 8, 8300 Odder
mail: karllambert@mail.dk
Telefon 86 55 16 74 / 20 43 25 74
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net