Gylling Vandværk
I Gylling findes godt vand
Name: 2014-09-23 10.42.51.jpg.
Name: 2014-09-23 10.44.08.jpg.
Name: 2014-09-23 10.45.03.jpg.
Name: 2014-09-23 11.03.05.jpg.
Måleraflæsning

Vi har udskiftet vandmålerne til radioaflæste målere.
Hvis I kontrollerer dem og finder en fejl ”A 5 ” betyder det, at måleren har registreret flov hele de sidste 24 timer, så bør I nok finde ud af omfanget af spild?
I forbindelse med opsætningen til radioaflæsning har vi arbejdet med forholdene omkring EU’s Persondataforordning og generel it-sikkerhed.

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gylling Vandværk Amba.
Søbyvej 8, 8300 Odder
mail: karllambert@mail.dk
Telefon 86 55 16 74 / 20 43 25 74
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net