Gylling Vandværk
I Gylling findes godt vand
Name: 2014-09-23 10.42.51.jpg.
Name: 2014-09-23 10.44.08.jpg.
Name: 2014-09-23 10.45.03.jpg.
Name: 2014-09-23 11.03.05.jpg.
Generalforsamling


Afholdes mandag den 13. marts 2023 kl. 19.00 i Gylling Forsamlingshus


Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges
5. Behandling af indkomme forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
Bestyrelsens forslag: Christensen & Kjær

8. Eventuelt

Bestyrelsen


Bestyrelsens beretninger:

Beretning 2022 (generalforsamling afholdt d. 13/3 2023)
Beretning 2021 (generalforsamling afholdt d. 24/3 2022)
Beretning 2020 (generalforsamling afholdt d. 18/11 2021)
Beretning 2019 (generalforsamling afholdt d. 19/3 2020)
Beretning 2018 (generalforsamling afholdt d. 20/2 2019)
Beretning 2017 (generalforsamling afholdt d. 20/3 2018)
Beretning 2016 (generalforsamling afholdt d. 27/3 2017)


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gylling Vandværk Amba.
Søbyvej 8, 8300 Odder
mail: karllambert@mail.dk
Telefon 86 55 16 74 / 20 43 25 74
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net