Meld flytning

Udfyld venligst nedenstående formular i tilfælde af ejerskifte.
Bemærk: det er altid EJER af ejendommen, som afregningen vil blive fremsendt til.
Ejer / lejer må selv afregne indbyrdes.

Vandværket vil på anmodning udfærdige en flytteopgørelse.
Vandafgiften afregnes kun een gang årligt med vandværket.
Forbrugernummer er anført på opkrævningerne.
  • Ny Adresse:

  • Ny ejer/Lejer: