Takster

Takstblad for 2020

Anlægsbidrag:

 kr.
excl. moms

kr.
incl. moms

Hovedanlæg 9.000,00 11.250,00
Ledningsbidrag 7.000,00 8.750,00
Ledningen føres frem til skel eller overgang fra dyrket jord til have eller gårdsplads.
Målerbrønd og måler incl. 10 meter stikledning er medregnet. Evt. overskydende ledning efter tilbud.

Driftsbidrag:

Fast afgift pr. afregningsmåler/år 750,00 937,50
Driftsbidrag Variabel afgift pr. m³ 2,00 2,50
Statslige afgifter:
Afgift pr. ledningsført vand (stat) + grundvandskortlægning kr./m³ 6,37 7,93
Driftsbidrag inkl. statslige afgifter kr./m³ 8,37 10,43
Vand til brandslukning kr./m³ 8,37 10,43
Ansvaret for betaling for vandforbruget påhviler Ejeren af ejendommen.

Gebyrer:

1. rykkerskrivelse 100,00
2. rykkerskrivelse
Vandforbindelsen afbrydes efter 2. rykkerskrivelse
50,00
Åbne- og lukkebesøg (excl. udlæg og administrationsbidrag) 1.500,00
Flyttebidrag (flytteopgørelse) 150,00 187,50
Beløbet overføres og afregnes med den nye bruger.
Ved salg af ejendom afregnes vandopgørelse over refusionsopgørelse (advokat) eller intern sælger/køber.
Gylling Vandværk laver kun 1 vandafregning pr. ejendom pr. år.
Gylling Vandværk hjælper gerne med at beregne beløb til refusionsopgørelse, som sendes via mail til sælger/advokat.
Administrationsbidrag – 10 % – min. 100,00 125,00
Morarenter i henhold til renteloven.

TAKSTBLAD 2020