Forbrugerinformation fra Gylling Vandværk 2020.

 

På grund af koronakrisen aflyser vi Generalforsamlingen, der sker ingen ændring i Vandprisen, det nye Takstblad 2020 og Beretningen 2019 bliver tilgængelig på vores hjemmeside.  Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 86551674, mail 86551674@mail.dk

Hjemmeside: gyllingvand.dk

På vandværket foretager vi ingen vandbehandling.

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Odder Kommune.

Vi tager som minimum 5 årlige drikkevandsprøver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for:

  • Mikrobiologiske forhold

Kimtal ved 22°C, kim 37°C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.

  • Fysik og kemi

Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her: www. gyllingvand.dk

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

De seneste år har der ikke været overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.

 

Vandværket udpumper ca. 114.000 m³ årligt til 400 ejendomme.

Vandværket har 2 indvindingsboringer, som er placeret på Søbyvej 8.

Alt vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 20 m og 8 m ned til vandspejlet.

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).

Bestyrelsen