Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2019

Generalforsamlingen den 19. marts 2020 blev aflyst

Der er i regnskabsåret 2019 afregnet 109.053 m³

Forbruget ligger mellem 260 og 350 m³ / døgn fordelt på 404 målere med ca. 1/3 til boliger og 2/3 til erhverv.

I Perioden er der oppumpet 114.874 m³. Det vil sige der har været et tab på  5.821 m³ eller 5%

Spild, gennemskylning af nye rør eller til Brandslukning. Det sidste kan blive et problem idet vores brandstander er den eneste syd for Odder der kan levere tryk nok til brandvæsnet for at fylde deres tankbiler. Det koster 0,4 kWh/m³ at håndtere vandet på vandværket. Så længe tabet er under 10% kan vi overkomme det  MEN at betale 10,43 kr/m³ for i vand til i værste tilfælde brandslukning på andre vandværker så står vi altså af.

Vandprisen fastholdes på 2,0 kr/m³ med skat, afgift og renter bliver det 10,43 kr/m³ der afregnes,

Vores største omsætning er at være Skat og Afgifts opkræver uden portefølje.

Der er i året foretaget alle de lovpligtige analyser af vandet og alle værdierne har været under de tilladte.  For Pesticidrester er det under 0,1 miliontedel gram pr. liter.

Analyserne kan i finde på Gyllingvand.dk. Bemærk lige det er ”Afgang vandværk” der er aktuel.

På sidste års generalforsamling blev vi opfordret til at lade ”skriften på vægen” aka  navnet på facaden malet op. Efter en del spørgen fandt vi også en maler der ville. Den edelige farve der blev valgt af dagplejebørnene der kom forbi det er vel også dem der kan komme til at se længst på det.

Beskyttelse af personfølsomme oplysninger foretages nu af leverandørene til vores forbrugsafregnings program og programmet til Radioaflæsning af målerne. Det er den billigste løsning i længden.

Vi kæmper for ikke at skulle tage unødvendige prøver men der er nogen der tror pesticider af sig selv kravler ind i vandrørene- og så er det svært.

Der har dog vist sig at, efter vores vandråd har taget kontakt til kommunen, har vi fået de værste krav fjernet og vi har fået lavet aftale med et andet prøvefirma bliver udgiften i 2020 og fremad lidt mindre.

De sidste 2 års omlægning af ledningerne langs Gyllingnæsvej og delvis langs Horskær- og Kalvsømadevej har betydet bedre tryk i de omhandlede områder og indirekte også Splidholm- Liljensborgvej.

Tabet på ledningsnettet kan til dels forklares med, at vi har gennemskyllet de nye ledninger men vi udpumper stadig en større mængde end de forrige år og vi leder stadig efter en forklaring.

Ellers er det desværre sådan, at vores rørsystem på vandværket, efter 15 år under høj belastning er begyndt at udvise alderssvagheder, så vi skal nok snart udskifte de hårdest belastede rør, så vi selv bestemmer hvornår det skal ske og ikke fordi der sker et brud inde på værket.

Forsyningssikkerhed er et tilbagevendende emne for tiden, det er selvfølgelig rigtig nok, men hvor langt skal vi gå med både seler og livrem og begge hænder i lommerne. Det kunne vi godt behøve en snak om.

Gylling i marts 2019

Bestyrelsen

www. Gyllingvand.dk           -er dit vandværk