Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016

Der er i regnskabsåret 2016 afregnet 104.411 m³.

Forbruget ligger mellem 260 og 350 m³/døgn fordelt på 404 målere med ca. 1/3 til boliger og 2/3 til erhverv.  I Perioden er der oppumpet 109.168 m³. Det vil sige der har været et tab på 4,4 %. I betragtning af hvor meget der er sket i byen, må det siges at være rimelig, selvom der er tale om 4.757 m³ spild.

Vi har fornyet ledningerne i Købmagergade, Skolegade og Hovedgaden mellem torvet og Otto Møllersgade samt et stykke af Gylling Østergade.

Der er i året foretaget alle de lovpligtige analyser af vandet, alle værdierne har været under de tilladte værdier.  OGSÅ BAM

Nødstrømsanlægget blev installeret og sat i drift.

Et nyt fællesregulativ for de private vandværker i Odder Kommune blev godkendt af byrådet i december 2016.

Vandprisen fastholdes på 2,0 kr./m³, med skat, afgift og renter bliver det 10,31 kr./m³. Det er 36 øre billigere, hvilket skyldes et fald i afgifterne.

I 2017 fortsætter vi undersøgelserne for mulighed for en kildeplads i eget forsyningsområde. Ifølge det materiale, der blev udleveret fra Odder kommune i forbindelse med BNBO og Miljøstyrelsens Redegørelse for indvindingsoplande udenfor OSD — Odder Kommune, er der mange muligheder, men oplysningerne om området nord for byen viste sig at være noget optimistiske, for ikke at sige piv forkerte. Nu fortsætter vi undersøgelserne syd for byen, og håber de er mere nøjagtige.

Vi skal udskifte vandmålerne. Det bliver til en type, der kan aflæses trådløst, og med et display der ikke bliver forstyrret af vand.

Der har været en del rygter fremme om, hvornår der kan lukkes for vandet til en ejendom. Ifølge det nye standardregulativ afsnit 14.1.2. står der: Betales driftsbidraget ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet. Aflukning vil blive varslet mindst fem arbejdsdage inden lukningen foretages.

Der kan altid lukkes for vandet, uanset hvilke konsekvenser det får for ejeren eller eventuelle lejere.

Til slut er det nu legalt, at Vandværket orienterer forbrugerne på en hjemmeside.

www.oddervandraad.dk – er kontaktorgan mellem vandværkerne og Odder Kommune.

www.gyllingvand.dk – er dit vandværk

Gylling i marts 2017
Bestyrelsen

,